Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Cho mừng bạn đến với
--(`diễn đn teen miki)--
-๑- Bạn hiện đang xem diễn đn của chng ti với tư cch l Khch.Điều ny c nghĩa l bạn c giới hạn đối với một số lĩnh vực của hội đồng quản trị khng c nhiều quyền lợi khi tham gia cộng đồng.
Đăng K rất đơn giản, nhanh chng, v hon ton miễn ph. Nhấp chuột vo đy để Posted Image
Nếu qun mật khẩu bạn click vo Đy, mật khẩu sẽ gửi vo email của bạn
Nếu đ c ti khoản hy đăng nhp dưới đy :


Username:   Password:
Add Reply
đy c đc coi l hip hop khng
Topic Started: 24 Aug 2010, 12:22 PM (1,683 Views)
fergusinh_a4
Member Avatar
VIP_alexfergusinh

Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Bo.kute9x
Member Avatar
lUv A4.BB is VIP

chả ra j cả b-) b-) b-)
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
fergusinh_a4
Member Avatar
VIP_alexfergusinh

Bo.kute9x
24 Aug 2010, 12:37 PM
chả ra j cả b-) b-) b-)
ci loại ngu th mới đo biz j mk19 mk19 mk19
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Bo.kute9x
Member Avatar
lUv A4.BB is VIP

fergusinh_a4
24 Aug 2010, 12:46 PM
Bo.kute9x
24 Aug 2010, 12:37 PM
chả ra j cả b-) b-) b-)
ci loại ngu th mới đo biz j mk19 mk19 mk19
ngu ci ....
k ra 1 ci j hết b-) b-) b-) b-) b-)
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Posted Imageheo xih ^^
Member Avatar
...

đy giống "xe thồ đnh vng" của c Hồng Hoa hơn l hip hop em ạ :))
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Bo.kute9x
Member Avatar
lUv A4.BB is VIP

=)) uầy chuẩn haha
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Posted ImageDcR.LizK
Member Avatar
Cơ Trưởng Phi ội Siu Nhn

@All: Ni lăng linh tinh khng suy nghĩ gi ht'
Đy l C-Walk _ _" Giỏi th ra nhảnh được như người ta đi _ _"
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
fergusinh_a4
Member Avatar
VIP_alexfergusinh

DcR.LizK
26 Aug 2010, 08:43 PM
@All: Ni lăng linh tinh khng suy nghĩ gi ht'
Đy l C-Walk _ _" Giỏi th ra nhảnh được như người ta đi _ _"
chuẩn đấy l C_WALK, admin hiểu biết đấy , ai như mấy đứa v học kia
:B :B :B
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Bo.kute9x
Member Avatar
lUv A4.BB is VIP

fergusinh_a4
27 Aug 2010, 12:20 PM
DcR.LizK
26 Aug 2010, 08:43 PM
@All: Ni lăng linh tinh khng suy nghĩ gi ht'
Đy l C-Walk _ _" Giỏi th ra nhảnh được như người ta đi _ _"
chuẩn đấy l C_WALK, admin hiểu biết đấy , ai như mấy đứa v học kia
:B :B :B
sặc! my ni ai v học hả thằng mất dậy kia b-) b-) b-)
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
fergusinh_a4
Member Avatar
VIP_alexfergusinh

Bo.kute9x
27 Aug 2010, 12:36 PM
fergusinh_a4
27 Aug 2010, 12:20 PM
DcR.LizK
26 Aug 2010, 08:43 PM
@All: Ni lăng linh tinh khng suy nghĩ gi ht'
Đy l C-Walk _ _" Giỏi th ra nhảnh được như người ta đi _ _"
chuẩn đấy l C_WALK, admin hiểu biết đấy , ai như mấy đứa v học kia
:B :B :B
sặc! my ni ai v học hả thằng mất dậy kia b-) b-) b-)
Chắc chắn l ni my đầu tin rồi :run :B :P
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Bo.kute9x
Member Avatar
lUv A4.BB is VIP

fergusinh_a4
27 Aug 2010, 02:58 PM
Bo.kute9x
27 Aug 2010, 12:36 PM
fergusinh_a4
27 Aug 2010, 12:20 PM
DcR.LizK
26 Aug 2010, 08:43 PM
@All: Ni lăng linh tinh khng suy nghĩ gi ht'
Đy l C-Walk _ _" Giỏi th ra nhảnh được như người ta đi _ _"
chuẩn đấy l C_WALK, admin hiểu biết đấy , ai như mấy đứa v học kia
:B :B :B
sặc! my ni ai v học hả thằng mất dậy kia b-) b-) b-)
Chắc chắn l ni my đầu tin rồi :run :B :P
con lợn ny đc lắm my sẽ chết vs tao vo t2 :-" :-" b-) b-) b-) b-)
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
fergusinh_a4
Member Avatar
VIP_alexfergusinh

Bo.kute9x
28 Aug 2010, 06:45 PM
fergusinh_a4
27 Aug 2010, 02:58 PM
Bo.kute9x
27 Aug 2010, 12:36 PM
fergusinh_a4
27 Aug 2010, 12:20 PM
DcR.LizK
26 Aug 2010, 08:43 PM
@All: Ni lăng linh tinh khng suy nghĩ gi ht'
Đy l C-Walk _ _" Giỏi th ra nhảnh được như người ta đi _ _"
chuẩn đấy l C_WALK, admin hiểu biết đấy , ai như mấy đứa v học kia
:B :B :B
sặc! my ni ai v học hả thằng mất dậy kia b-) b-) b-)
Chắc chắn l ni my đầu tin rồi :run :B :P
con lợn ny đc lắm my sẽ chết vs tao vo t2 :-" :-" b-) b-) b-) b-)
My nghĩ t sợ my h b-) mk19 mk18 mk17 mk17
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
fergusinh_a4
Member Avatar
VIP_alexfergusinh

Bo.kute9x
28 Aug 2010, 06:45 PM
fergusinh_a4
27 Aug 2010, 02:58 PM
Bo.kute9x
27 Aug 2010, 12:36 PM
fergusinh_a4
27 Aug 2010, 12:20 PM
DcR.LizK
26 Aug 2010, 08:43 PM
@All: Ni lăng linh tinh khng suy nghĩ gi ht'<br />Đy l C-Walk _ _" Giỏi th ra nhảnh được như người ta đi _ _"
chuẩn đấy l C_WALK, admin hiểu biết đấy , ai như mấy đứa v học kia<br /> :B :B :B
sặc! my ni ai v học hả thằng mất dậy kia b-) b-) b-)
Chắc chắn l ni my đầu tin rồi :run :B :P
con lợn ny đc lắm my sẽ chết vs tao vo t2 :-" :-" b-) b-) b-) b-)
My nghĩ t sợ my h b-) mk19 mk18 mk17 mk17
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
Bo.kute9x
Member Avatar
lUv A4.BB is VIP

fergusinh_a4
28 Aug 2010, 09:21 PM
Bo.kute9x
28 Aug 2010, 06:45 PM
fergusinh_a4
27 Aug 2010, 02:58 PM
Bo.kute9x
27 Aug 2010, 12:36 PM
fergusinh_a4
27 Aug 2010, 12:20 PM
DcR.LizK
26 Aug 2010, 08:43 PM
@All: Ni lăng linh tinh khng suy nghĩ gi ht'<br />Đy l C-Walk _ _" Giỏi th ra nhảnh được như người ta đi _ _"
chuẩn đấy l C_WALK, admin hiểu biết đấy , ai như mấy đứa v học kia<br /> :B :B :B
sặc! my ni ai v học hả thằng mất dậy kia b-) b-) b-)
Chắc chắn l ni my đầu tin rồi :run :B :P
con lợn ny đc lắm my sẽ chết vs tao vo t2 :-" :-" b-) b-) b-) b-)
My nghĩ t sợ my h b-) mk19 mk18 mk17 mk17
ừ my vip qu m!
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Hip Hop · Next Topic »
Add Reply

Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.