Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Cho mừng bạn đến với
--(`diễn đn teen miki)--
-๑- Bạn hiện đang xem diễn đn của chng ti với tư cch l Khch.Điều ny c nghĩa l bạn c giới hạn đối với một số lĩnh vực của hội đồng quản trị khng c nhiều quyền lợi khi tham gia cộng đồng.
Đăng K rất đơn giản, nhanh chng, v hon ton miễn ph. Nhấp chuột vo đy để Posted Image
Nếu qun mật khẩu bạn click vo Đy, mật khẩu sẽ gửi vo email của bạn
Nếu đ c ti khoản hy đăng nhp dưới đy :


Username:   Password:
Add Reply
Ấn Tượng Với Thầy C No Nhất ?
Topic Started: 15 May 2009, 01:30 AM (7,659 Views)
soiden2210
Member Avatar
So^'ng do^.c tha^n cho ga'i no' the`m...

Co^ Hoa' toa? ra sa't khi' chu*'....
Cu~Ng ba'j phu.c tha^.t.. Du*'a na`o ngo^`j tie^'t co^ ma` ye^'u tim thi` chi? co' "Qua^'n ra da`i"...:(
Co`n tha^`y Thie^`ng thi` tho^j oy`... :-ss
Na`o la` "Tho^?j lu*?a le^n em" na`y,:(( na`o thi` la^'y pha^n da^.p a^`m a^`m xuo^'ng ba`n... La`m mo^~i la^`n sau tie^'t tha^`y la` ma^'y du*'a ngo^`j ba`n da^`u la.j phaj ca^`m gie? lau hi` hu.c lau ma^'y ve^'t pha^'n co`n jn la.j tre^n ba`n... Nhi`n tha^'y ma` thu*o*ng...
:( :( :( :(
Uy lu.c tha^.t...
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Thầy C · Next Topic »
Add Reply

Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.