Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Cho mừng bạn đến với
--(`diễn đn teen miki)--
-๑- Bạn hiện đang xem diễn đn của chng ti với tư cch l Khch.Điều ny c nghĩa l bạn c giới hạn đối với một số lĩnh vực của hội đồng quản trị khng c nhiều quyền lợi khi tham gia cộng đồng.
Đăng K rất đơn giản, nhanh chng, v hon ton miễn ph. Nhấp chuột vo đy để Posted Image
Nếu qun mật khẩu bạn click vo Đy, mật khẩu sẽ gửi vo email của bạn
Nếu đ c ti khoản hy đăng nhp dưới đy :


Username:   Password:
Add Reply
Trườg Mg :p
Topic Started: 28 Apr 2009, 01:30 AM (5,753 Views)
mun.s2
Member Avatar
[Mun:*]xjkalthnh vin iu t :"> :))

nhoif mới vp ức hcế học lomo thoại mi q qen r! về mk muốn pht in ln vệy :X
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
mun.s2
Member Avatar
[Mun:*]xjkalthnh vin iu t :"> :))

lk đầu về mk
chẳg qen ai kạ sợ chết đy đc
qen mỗ kon min may n lại kg lớp k die
thấy mọi ng` lớp no kũg qen nhau hỳh như bt kạ trg` lun h :-ss
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
mun.s2
Member Avatar
[Mun:*]xjkalthnh vin iu t :"> :))

hồi mới về chẳg qen ai kạ sợ chết đy đc
qen mỗi kon min may m kũg lớp
thấy bọn n hỳh như qen kạ trg h
sợ thật :| :run
hỗi xưa tayto lớp no lmo vệy :D
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
mun.s2
Member Avatar
[Mun:*]xjkalthnh vin iu t :"> :))

:)) hnọ kk thềy c n thỵt ch! kứ tg? lm thyt mấy kon trg` mỳg =))
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
mun.s2
Member Avatar
[Mun:*]xjkalthnh vin iu t :"> :))

lụt y! r` chmỳg y ku k ngắm kạnh :))
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
mun.s2
Member Avatar
[Mun:*]xjkalthnh vin iu t :"> :))

ku xong nớg tại chỗ! ngắm kạnh anh lun! =))
chỵ sợ ag n gặp cc syh vật chết tri nối hay ki ếy kạu mấy anh ch trgf myg thyv vui =))
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
mun.s2
Member Avatar
[Mun:*]xjkalthnh vin iu t :"> :))

vận ộg b kon mod kg ku k ể m oạ :))
kạ nh phại y nhớ :X
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
mun.s2
Member Avatar
[Mun:*]xjkalthnh vin iu t :"> :))

dạ thưa anh bọn em sẽ hon thh tốt nhiệm vụ anh chỵ giao ạk :X
@ tayto! k lp đ mun bt! :))
hồi xưa mun học t2 bt k vệy :|
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
mun.s2
Member Avatar
[Mun:*]xjkalthnh vin iu t :"> :))

:)) thỳ ag chụ ề trg` kũ m :))
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
mun.s2
Member Avatar
[Mun:*]xjkalthnh vin iu t :"> :))

thg kạm ! :D
n ag tk kựk xd 4r m!
dạo ny bỵ ả kk qa :|
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
mun.s2
Member Avatar
[Mun:*]xjkalthnh vin iu t :"> :))

=)) anco ni thế khk rỳ lớp học cta l nhữg ta lu đi nguiy nga trg lệ đềy mạg nhện :-<
Offline Profile Quote Post Ln trn
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Trường PTTH Minh Khai · Next Topic »
Add Reply

Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.