Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Viewing Single Post From: Hy vo v nu suy nghĩ của bạn về mi trường Minh Khai ^^ :X
ssl0v3
Member Avatar
DongBangJunior ♥♥♥

:hi tn: Người hon hảo mk70
Lớp: 11B12 :*
Trường mnh được ci nhiều chim. (Ai đầu c đen tối nhắm mắt lại) :T mỗi lần đi qua mấy ci cy gần căng tin l dễ dnh đạn lắm ( 1 :* lần em xut... may m số mnh ko đen lắm :run . Hoho... NHưng m trường mnh được ci rm mt... mai ny m chặt cy đi ri ghế đ trường mnh ế... học sih trường mnh khng cần thẩm mĩ m vẫn c ln da chu phi :-" => TIẾC. NHưng rất tự ho v 45namqua, trường mnh trai qua bao bo tp mưa xa m vẫn đứng sừng sững. Học sinh trường mnh th vui thi rồi lượm ơi. Thầy c trường mnh th từ x tin đến thm thy đều c0' :H Ni chung l iu trường mnh nhu lắm. :*THPT Minh Khai No.1
Offline Profile Quote Post
Hy vo v nu suy nghĩ của bạn về mi trường Minh Khai ^^ :X · THng bo - Hướng dẫn
Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.