Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Viewing Single Post From: Gip học tốt t.a
Posted ImageMin.s2
Member Avatar
N.Thương

C em. Bn tiền 1 thng anh =))
Em gia sư xong đảm bảo anh nc vs ng nc ngoi như gi lun ( = ngn ngữ hnh thể )
Ngoi ra H l h liếc l "luột l" hết
Học ko?
Lấy rẻ thng vi ba triệu thi, thế no =p~
Offline Profile Quote Post
Gip học tốt t.a · Gip p học tốt :X
Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.