Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Viewing Single Post From: Gip học tốt t.a
Posted ImageMin.s2
Member Avatar
N.Thương

Mnh lập ra forum ny để cc mem trong trường vo trao đổi/ hỏi han/ bn bạc ...vv.. về mn tiếng anh.
Cc lớp ban D trường mnh chỉ c 9 lớp ( 3 khối ) nhưng vẫn hi vọng mọi người tham gia nhiều nhiều một cht. Đằng no thm ci bằng t.a sau ny cũng tốt m :))
Ai c mẫu cu/ dạng đề/ vấn đề g kh c thể post bi ở đy, mọi người cng thảo luận.
Thn :*

P/s : Tuy ra trường rồi nhưng vẫn tham gia hoạt động ở forum ny.
Mong mng xem xt :))


Posted Image
Funny ?
:))


Offline Profile Quote Post
Gip học tốt t.a · Gip p học tốt :X
Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.