Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Viewing Single Post From: Hy vo v nu suy nghĩ của bạn về mi trường Minh Khai ^^ :X
devilboy2512
Member Avatar
D.E.V.I.L

Nguyễn Vũ Hải .Kha 06-09
Quote:
 
Trường mnh l 1 ngi trường đặc biệt =p~ :D :D
t trường no trong H Nội m c sn bng to như trường mnh , mỗi tội sắp tới ko cn :* :* :*
Nhiều cy nữa :* :* :*
Cy khỏe đến nỗi bật hết cả b tng ln :| :| :|
Cc thầy c trng rất chơi ,cập nhật thng tin thầy c ở đy http://miki.tk/forum/56904/ =))
Nhiều kỉ niệm qu :(( :(( Mk ơi
Edited by devilboy2512, 19 Aug 2010, 11:47 PM.
Offline Profile Quote Post
Hy vo v nu suy nghĩ của bạn về mi trường Minh Khai ^^ :X · THng bo - Hướng dẫn
Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.