Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Viewing Single Post From: Homies Tru+0+g`
mr.lil'zu
Member Avatar
mr.Chun

:X Lần đầu tin nhỳn thấy trường mừn em đ rất chong vng.
Ốy zồy y!.Em đ ka 1 suy nghỹ tiu cực n:"pt thế mnh thy trượt để vo Nguyễn Bỉnh Khim kn hơn."
Đ l kảm xc khi em nhỳn thấy wc kụa trường v trường n 2 vật hok lin wan g đến nhau kả.
V em mơ về ki wc kũ kụa trường em.Đ n nơi em v anh em iu w tụ tập h h,luyện giọng....blah..blah...
V wa rất nhu chuyện thường xảy ra ở 1 trường thpt thỳ đến py giờ,em đ rất rất u trường mềnh.
Mặc d em n 1 học sinh c biệt bị nhu thầy c để wan tm nhưng em vẫn rất vui. Vỳ trường mừn rất thoải mi.Nhuộm tc mặc wần kỉu g kũg được(dỹ nhin trừ wần x lỏn),v rất nhu ki free #.
V trường mừn đ choa em gặp những đứa pạn iu w py giờ.Chg na rất iu em nn em kũg rủ lng thương iu lại pọn na.Pọn na pật kười,thg kảm choa những hnh động đyn zồ kụa em.Chng na đem lại sự tự tin choa em.
Ny chung n em đ ni lạc đề. :)>- h h. V ni chung em zứt iu MKS:-"
Offline Profile Quote Post
Homies Tru+0+g` · Trường PTTH Minh Khai
Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.