Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Viewing Single Post From: Adm Ch !
z0z0_9x
Member Avatar
chicken

yu cầu adm để hơn đến phần gp thắc mắc ny, tốt nhất l reply lại những bi viết gp xy dựng 4rum để mọi người cn biết adm c thực sự quan tm đến
ngoi ra nn đổi phần chỉnh sửa c nhn sag font tiếng Việt để tất cả mọi người dễ sử dụng hơn, c thể tham khảo ci ny ở 4rum truongton.net
C bấy nhiu thi :-"
Offline Profile
Adm Ch ! · Gp - Thắc Mắc
Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.