Welcome Guest [Log In] [Register]

Quà Tặng Âm Nhạc

♥ Người yêu cầu: boss_2506
♥ Ca khúc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hăy nh́n anh đi! nh́n thẳng vào đôi mắt của anh này!.
♥ Để yêu cầu ca khúc Click Here
Mỗi Ngày Một Ca Khúc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nhé !!
Viewing Single Post From: Ấn Tượng Với Thầy Cô Nào Nhất ?
soiden2210
Member Avatar
So^'ng do^.c tha^n cho ga'i no' the`m...

Co^ Hoa' toa? ra sa't khi' chu*'....
Cu~Ng ba'j phu.c tha^.t.. Du*'a na`o ngo^`j tie^'t co^ ma` ye^'u tim thi` chi? co' "Qua^'n ra da`i"...:(
Co`n tha^`y Thie^`ng thi` tho^j oy`... :-ss
Na`o la` "Tho^?j lu*?a le^n em" na`y,:(( na`o thi` la^'y pha^n da^.p a^`m a^`m xuo^'ng ba`n... La`m mo^~i la^`n sau tie^'t tha^`y la` ma^'y du*'a ngo^`j ba`n da^`u la.j phaj ca^`m gie? lau hi` hu.c lau ma^'y ve^'t pha^'n co`n jn la.j tre^n ba`n... Nhi`n tha^'y ma` thu*o*ng...
:( :( :( :(
Uy lu.c tha^.t...
Offline Profile Quote Post
Ấn Tượng Với Thầy Cô Nào Nhất ? · Thầy Cô
Copyright © 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sáng lập: Nguyễn Thành Luân - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Phát triển: Thành viên Minh Khai 2 skulz.
Liên hệ quảng cáo:
Nguyễn Thành Luân. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta™ Version 4.0.5
Copyright © 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.