Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Viewing Single Post From: Gp h :-b
__NXT__
Member Avatar
Cựu học sinh...

Anh c kiến l nn lm lại thư viện hnh mặt cười để post trong bi viết. Anh thấy nhiều ci mặt cười cơ bản như trong YM hay ảnh con khỉ thiếu nhiều qu, kiểu như "=))" với ":))" n ra linh tinh hết cả, lm giảm khả năng bộc lộ cảm xc=))

V nếu c thể, cho anh lm ADMIN cng với, c g về trang tr, sửa lỗi anh sẽ hỗ trợ. Anh c kinh nghiệm lm v quản l 4rum từ hồi lớp 9. V dụ web hiện thời bi giờ: http://diendanvip.no1.vn/
Offline Profile Quote Post
Gp h :-b · Gp - Thắc Mắc
Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.