Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Viewing Single Post From: Show ảnh đ :x
Min.s2
Member Avatar
N.Thương

Tại sao.......?
Tại sao lại ko c khu vệ sinh :)):))
Tao l tao thch mỗi ci khoản nhiều cy vs cả sn rộg :">
R sướg :X
M đnh chnh nh, ci đấy ko fải tao chụp :-ss
Ci em g lớp 10 tn blog l đốc tơ tấn =))
Tao chỉ copy ăn theo thi =;
:))=))
Offline Profile Quote Post
Show ảnh đ :x · Trường PTTH Minh Khai
Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.