Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Viewing Single Post From: Show ảnh đ :x
Jin_b4bY
Member Avatar
lại chm ;))

hj`, em xin mạo muội suy đon 1 cht về hon cảnh chụp hnh :P. 90% hum đ l 1 ngy my đen đầy trời, z thổi vi vu, l bay v v :">. Nhn hnh hơi tối sis ak. :D. M kn thiếu ci sn bg - bi đất hoang kủa minh khai skull B)
Offline Profile Quote Post
Show ảnh đ :x · Trường PTTH Minh Khai
Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.