Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Viewing Single Post From: Show ảnh đ :x
iamfuna
Member Avatar


Em yu TRường em.........
Trường Minh Khai của e
trường e ton l cy
Posted Image
trường e sn rộng v đối
c hng ghế đ
nới hẹn h của g ch bống( k c e đu nh)
sn rộng thế ny chạy nhay mới thik chứ :X
chụp từ lớp e đ từng học v anwm sau sẽ vậy học ở chỗ đ
=))
Posted Image
đy l khu hiệu bộ ( đng k nhở)
:D
Posted Image
khU nh thể chất h đ đc l phng học do lượng học sinh qu đng
l nơi vui chơi của cc bạn yeu thể thao
sn bng rổ
sn bng chuyền
Posted Image

cổng trường, đy k l con đường trốn học an ton bwois n đc canh giữ rất caanr mật của cc bc bảo vệ :X
Posted Image
đy l ph hiệu trường e
con Min gửi cho e chứ k phải cho e chụp
con ny chụp xấu đin:D
Posted Image

hớ hớ
xin lỗi cc bc e qun k chụp nwois gửi xe
căng-tin
sn bng
phng y tế
e sẽ up sau nh
e yu trường e
e yu trường Minh Khai của e
:X, :X
Offline Profile Quote Post
Show ảnh đ :x · Trường PTTH Minh Khai
Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.