Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
The first love !
:* xem clipnayf mới thấy iu trường ^^. sis Ngn lm quả ảnh to hơn cả clip :-" nhn kute đ chị :D ai chụp m đẹp thế chị nhỉ mk27

newwwWWWWWW.....
:-/ xấu m. đẹp g hử e :H a chỉ xinh zai thui ^^!~

Mới m cũ ^^!
:-ss tha. e biết a nữa cơ ak. sao a ko bt em. e ở đoạn no. sao a ko biy nhi :)>-

Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.