Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Mới m cũ ^^!
k tn gi =))

Lm quen trong trường.
đy l trường Minh Khai ở H Nội em ạ :D

My birthday :)
Vi tiếng nữa tki, l sinh nhật mnh rồi :*
Tự ckc mnh 1 sinh nkật vui vẻ nk :| Hpbd Lu ^^ hi. Cố gắng 1 tuổi mới khng lm bmẹ v mọi ng` thất vọng nữa nk, hi. Cố ln no Lu ơi :) m` lm đc Lu ạ :D
Tự tin để đứng vững :D

Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.