Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Nick Name Thnh Vin 10b11
Ton Mo vs Lợn, hehe

ĐỀ Nghị đến Admin
lm mod th gip g đc no ;))

Ngy đầu Tin đi Học
BOF thch ni bậy khng ể t' chm :-" b-) b-( mk12 mk18 mk72 mk113 mk119 mk120

Đầu Tư Xy Dựng, Cải Tạo Trư
Ci tin ny ở u ra thế:|

Chỉ L Nếu M Thi ....
fergusinh_a4
Mar 9 2010, 10:47 AM
thằng n ny m dm tỏ tnh như thế th gan thật.Phai mnh chắc sunsun
;;) :|

ăn ni cẩn thận nha. km tuổi ni cho hẳn noi nha.

ĐỀ Nghị đến Admin
Sợ lắm r` nhữg ng` tự ng mh ln S-mod :))

11b11 ơi
koko la` aj the' :)

Bi Vui :d
vo*" va^N? tat' :))

Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.