Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Da^p Tep' Dj!lop Mjn` Chan' Wa'!
w?
K vt g cả, hx

11b11 ơi
Sa0 lớp mềh chn thế nhỉ, hoạt động th k si nổi , bảo đng gp kiến th ai cũng im im . Kh chịu thật , hx :run

Gc Thầy C
viết c dấu i nh ssl0v3 , k c dấu chả mn c m rep :))

Truyện Ngắn Tự Vt -- Lạnh --
ku Nam ăn ni cẩn thận nh, k đc chửi trn ny nếu k Mr. Chh bắt đc lại khổ ku đấy mk12 . Ci My n ni k q đng lắm m ch ni hơi q đấy mk19 .
Cn chuyện ch vs Mt nh a ngy xửa ngy xưa l g of nhau th cũng k cần phải li nhau ln đy ni xấu đu mk24. C gio dạy văn of a bảo thế l đ' đc mk64
Nếu onl th vo edit lại bi đi ch mk112 mk118

Chao Cac Mem 10a5
truyện g thế ny :|

Lớp 12a4 C Nh Xin Lại Quả Bng
chắc l m hẳn :))

K C Ai :)
cho " a " xjn 1 v la liếm :))

Tki Hk
kinh nhể, chết r` đo mộ dậy đi thi hk :))
i zời, lm L , Ha ,Anh random 100% nh :((

Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.