Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Bn bộ bn ghế gi mềm.
Cần bn 1 bộ bn ghế gỗ lt , mu nu đỏ. C 1 bn, 9 đn. Ton bộ bn lm từ gốc cy gỗ lt, chất lượng tốt, gi rẻ. :D
Ai mua th lin hệ 0986948195 để được biết gi ưu đi nhất. Sau đy l 1 vi pics của bộ bn ghế ^^.
Posted Image

Posted Image

Posted Image

Ai c nhu cầu lin hệ số điện thoại trn or yahoo Pe0rhi152 nk.
Post nhờ nick admin :T

Gp một cht nha Admin ơi...
biiichan
7 Oct 2010, 11:09 AM
Banner trn cng hẵng cn >"< ... lắm Hiện tại cũng kh ri
Vo nhanh v k giật như trước nữa
gp tiếp đi e :D

Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.