Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Truyện Ngắn Tự Vt -- Lạnh --
Nghe phu nhn của adm ni g chưa =))
Ch nh b-(

Truyện Ngắn Tự Vt -- Lạnh --
Chuyện ring th nn pm với nhau m nc nh, đừng li nhau ln đy m chửi nhau nh. Cả 2 đứa ch t đ. Chả bnh ai nhưng m lm ntn l k đc, mọi ng` nhn vo k hay t no. t ra cũng phải giữ thể diện cho 10b12 nữa chứ 2 đứa.
Mt e cũng phải ch nh, cho d l đi " trộm văn " hay k th cũng c cng post ln , đừng ni ng` ta thế, ai chả bực ;;) .
C cần a cho 2 đứa 1 box chửi nhau k mk14

Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.