Welcome Guest [Log In] [Register]

Quà Tặng Âm Nhạc

♥ Người yêu cầu: boss_2506
♥ Ca khúc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hăy nh́n anh đi! nh́n thẳng vào đôi mắt của anh này!.
♥ Để yêu cầu ca khúc Click Here
Mỗi Ngày Một Ca Khúc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nhé !!
pucca.yenb12
Last Activity 2 Sep 2009, 03:57 PM
Member Avatar
Average Posts Per Day 0
Member's Local Time 16 Jul 2018, 07:17 PM
Contact Information
Email Address: Click Here
Personal Messenger PM
Profile Information
Account Information Signature
[CODE]<a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/h.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/i.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/y.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/n.gif" border="0"></a>
Copyright © 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sáng lập: Nguyễn Thành Luân - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Phát triển: Thành viên Minh Khai 2 skulz.
Liên hệ quảng cáo:
Nguyễn Thành Luân. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta™ Version 4.0.5
Copyright © 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.