Welcome Guest [Log In] [Register]

Qu Tặng m Nhạc

♥ Người yu cầu: boss_2506
♥ Ca khc: look at me
♥ Gửi Đến: baby
♥ Lời Nhắn: hy nhn anh đi! nhn thẳng vo đi mắt của anh ny!.
♥ Để yu cầu ca khc Click Here
Mỗi Ngy Một Ca Khc

Nhấn Play Để Nghe Nhạc Nh !!
Cho mừng bạn đến với
--(`diễn đn teen miki)--
-๑- Bạn hiện đang xem diễn đn của chng ti với tư cch l Khch.Điều ny c nghĩa l bạn c giới hạn đối với một số lĩnh vực của hội đồng quản trị khng c nhiều quyền lợi khi tham gia cộng đồng.
Đăng K rất đơn giản, nhanh chng, v hon ton miễn ph. Nhấp chuột vo đy để Posted Image
Nếu qun mật khẩu bạn click vo Đy, mật khẩu sẽ gửi vo email của bạn
Nếu đ c ti khoản hy đăng nhp dưới đy :


Username:   Password:

Nin kho 2009 - 2012 ( Cc p khối 11 )

Regular Forum [A1] thi ci đời nh mnh toy! 5 Dec 2010, 04:34 PM, By cuti_205
Topics: 7 Replies: 41
Regular Forum [A2] B Mật 10a2 24 Mar 2010, 09:44 AM, By yeumytamnhattrendoi
Topics: 5 Replies: 34
Regular Forum [A3] 10a3 đu 19 Mar 2010, 06:24 PM, By JangDongHung
Topics: 3 Replies: 4
Regular Forum [A4] Oanh Nhau De :! 5 Dec 2010, 04:38 PM, By cuti_205
Topics: 20 Replies: 180
Regular Forum [A5] Tổng Hợp ảnh Của Thầy Tuấn :d 5 Dec 2010, 04:39 PM, By cuti_205
Topics: 45 Replies: 165
Regular Forum [A6] 2! 24 Jan 2011, 07:11 PM, By s600_mbv
Topics: 1 Replies: 5
Regular Forum [BA7] lm wen 29 Sep 2010, 06:00 PM, By Bo.kute9x
Topics: 3 Replies: 14
Regular Forum [BA8] nhat 8 Nov 2010, 01:18 PM, By fergusinh_a4
Topics: 18 Replies: 150
Regular Forum [BA9] Lập Hộ Pic Ny 19 Mar 2010, 06:14 PM, By JangDongHung
Topics: 1 Replies: 9
Regular Forum [BD10] liệu c đủ để ph gi 11B10 6 Sep 2010, 03:53 PM, By fergusinh_a4
Topics: 2 Replies: 13
Regular Forum [BD11] Những Đi Mi nh Nhũ_Cực Hay 16 Nov 2010, 10:17 AM, By meocon.hn1
Topics: 10 Replies: 92
Regular Forum [BD12] miss you 23 Nov 2010, 09:07 AM, By BW+M_s2bb
Topics: 40 Replies: 550
Make New Topic
Nin kho 2009 - 2012 ( Cc p khối 11 )
  Title Topic Starter Replies Views Topic Info
Locked
  • Pages:
  • 1
  • 3
Welcome To Minh Khai High School
bok' tem cac' em lo*p' 10 +)e^ :))
nghja_chrjs 43 3,090
2 Aug 2009, 10:25 AM
Last Post By: xmr.bk
Make New Topic

Copyright 2009 - 2010, Miki. All rights reserved.
Sng lập: Nguyễn Thnh Lun - Mr Lu (xmr.bk)
Thiết kế: xmr.bk. Pht triển: Thnh vin Minh Khai 2 skulz.
Lin hệ quảng co:
Nguyễn Thnh Lun. Phone: 0168.72.32.712 | Email: Pe0rhi152@yahoo.com
Powered by Zeta Version 4.0.5
Copyright 2010 Zeta Board, Inc. All rights reserved.